Info

Bildeoppløsning og størrelser

Et bildes oppløsning har 40 prosent å si for hvorvidt det blir bra på trykk. De resterende prosentene er fordelt henholdsvis 40 på bildekvaliteten og 20 på trykk- og papirvalg. Disse tre sammen avgjør om bildet blir bra eller ikke.

Oppløsning handler om forholdet mellom bildestørrelse på skjerm og trykk. En av to problemstillinger dukker vanligvis opp: «Er dette bildet bra nok for trykk» eller «hvor stort må bildet være for å bli bra på trykk i størrelsen jeg vil ha». I tillegg er for små bilder et tilbakevendende problem som ikke alltid lar seg løse.

Er bildet stort nok til å trykkes

Vi kan regne oss fram til et forholdstall for å finne ut om et bilde har en egnet størrelse for trykk, det vi trenger å vite er digitalbildets dimensjoner og det ønskede trykte formatet. Når vi har gjort dette noen ganger, kjenner vi igjen størrelser og trenger vi ikke regne så mye; vi kan raskere bedømme de omtrentlige strørrelsene filene tåler å bli trykket i.

dpi

dpi er enheten for tetthet av bildepunktene per tomme – dots per inch, noen ganger også kalt ppt for punkter per tomme.

Filer har ikke dpi, det er det mediet som har; enten skjerm eller trykk. En fil som oppgir å ha 300 dpi er derfor ikke noe annerledes enn om den oppgir 72 dpi. Det er først i programvare som brukes for å lage trykkbare filer, at dpi som enhet gir mening. Der oppgis bildestørrelsene i mm eller cm ut i fra hva de vil få på trykk. Programmene beregner dpi automatisk fra bildefilens dimensjoner og den ønskede størrelsen på trykk. Bildebehandlingsprogrammer har også lignende funksjonalitet, men de trykkrettede har egne paneler som gjør det lettere å holde øye med.

Jo større digitalbilde eller mindre trykk, jo høyre potensiell oppløsning. Og motsatt. Når du gjør et bilde større i for eksempel InDesign eller Affinity Publisher, blir oppløsningen lavere fordi pikslene vi har til rådighet i bildet blir fordelt utover et større område.

For de fleste trykksaker er 300 dpi det ønskede forholdstallet for bilder. Alt over blir som regel skalert ned til 300 i PDF-flyten din.

Under 300 dpi

Det er relativt stort slingringsmonn her, fra 300 til 290 dpi er det for eksempel ikke merkbar forskjell. Og i de aller fleste tilfeller er 250 dpi helt uproblematisk.

Du kan, avhengig av bildets kvalitet, fint trykke bilder med lavere oppløsning og på den måten oppnå ønsket størrelse. Men du må følge litt med og kanskje be om noen prøvetrykk for å være sikker.

Når programmene oppgir at et bilde kryper ned under 200 dpi kan det begynne å bli hakkete og uklart – eller pikselert. Da er det lurt å sjekke hvordan det blir på trykk, ved å for eksempel ta en utskrift i god kvalitet. Under 150 dpi kommer bildet til å være synlig hakkete, under 100 dpi er nesten bare å glemme. Men det finnes unntak hvis bildet skal være på et stort format som skal sees på avstand.

Store formater trykkes gjerne med færre og større punkter fordi de skal sees på litt avstand, fordi trykketiden blir kortere og fordi materialet som det trykkes på (substratet) er grovere enn papir. Da kan man komme unna med 50 dpi i de verste tilfellene.

Kalkulator: Finn bildeoppløsningen

Kalkulatoren fungerer på samme måte som de automatiske i InDesign og Affinity. Pikselstørrelsen deles på den ønskede fysiske størrelsen, som deretter ganges med antall millimeter per tomme, 25,4.

Hvor stort kan bildet trykkes

Svaret avhenger av størrelsen på digitalbildet. Antall piksler i bredden og høyden, altså punktene som bildet består av, skal fordeles på den fysiske, ønskede størrelsen. Hvor mange byte filen er eller hvor mange dpi den hevder å være på, har ikke noe å si her.

Kalkulator: Fra piksel til trykk

Hvor stort må bildet være for å trykkes

Det er ikke noe nedre grense som gjør at et bilde ikke kan trykkes, men det påvirker alltid resultatet. En generell regel: Jo større, jo bedre. Vi kan også regne ut mer nøyaktig hvor stort digitalbildet bør være hvis du har størrelsen på det trykte formatet, for eksempel hvis du har en ramme du vil fylle.

Kalkulator: Millimeter til piksel

Sist oppdatert 27.09.2021
Annonse